Empresa

Finca La Noguera - Empresa

Finca la Noguera és una empresa dedicada a la producció de nous de qualitat. La dimensió de la nostra explotació, més aviat petita, permet una millor atenció i cura per a aconseguir una nou de qualitat i sabor exquisit. La nostra presència en diversos mercats Agrícoles internacionals, avalen la nostra experiència agrícola.

Entorn

Finca La Noguera - Entorno

Situats en Belver de Cinca, la climatologia i la qualitat del sòl, la converteixen en una zona immillorable per al cultiu i la producció de la nostra nou.

Finca la Noguera (MOLICLARA, S.L.), és una empresa que es dedica al cultiu i producció de nous a la nostra finca privada situada a Belver de Cinca (Osca). Les condicions climatològiques i característiques del sòl de la nostra finca ens permeten aconseguir una nou de qualitat i sabor exquisit.

L’objectiu de Finca la Noguera és satisfer la demanda del client que busca uns productes sans, segurs, i amb una qualitat contrastada i uniforme del producte, així aconseguir una competitivitat elevada en els nostres mercats basada en la confiança i fidelització. Per aquest motiu hem desenvolupat un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i innocuïtat d’aliments, basant-lo en la millora contínua del producte i servei que prestem, de conformitat amb els requisits de les Normes Internacionals UNE-EN ISO 22000: 2005.

La Direcció General es compromet a aconseguir la millora contínua a través del seguiment dels elements del sistema de gestió (objectius, metes, indicadors, etc).

Liderada per l’alta direcció, aquesta política s’assumeix en cadascun dels departaments que intervenen en el desenvolupament dels processos, mitjançant el fidel compromís de:

– Complir totes les especificacions del client.

– Complir els requisits legals i reglamentaris establerts. Revisar i actualitzar de manera continuada el registre on es recopila la legislació vigent aplicable a l’activitat per a garantir el seu compliment.

– Desenvolupar i mantenir un sistema de gestió dels aliments basat en l’anàlisi de perills.

– Revisar periòdicament per a valorar el seu grau d’adequació en funció de l’activitat, infraestructura, avançaments científics o canvis legislatius, indicadors o resultats d’activitats de verificació i / o validació del sistema.

– Formar de manera continuada a tot el personal de l’empresa perquè adquireixin competència necessària per al desenvolupament de les seves tasques relacionades amb la manipulació dels aliments, així conscienciar i transmetre la importància dels actes individuals per a contribuir a la innocuïtat dels aliments.

– Garantir la comunicació externa i interna mitjançant l’establiment de circuits de comunicació amb el personal, clients, proveïdors, autoritats legals o reglamentàries i / o agents externs que garanteixin informació actualitzada sobre aspectes o canvis que puguin afectar el procés.

– Treballar en la línia de la millora contínua per a garantir la seguretat dels aliments.

La Direcció de Finca la Noguera, que compta amb experts en seguretat alimentària, es compromet a divulgar aquesta política a tots els nivells de l’empresa, clients i proveïdors i a revisar-la anualment per a ajustar-la al sistema de gestió de seguretat alimentària i als requisits legals vigents.

La Direcció.