Política de Privacitat

En compliment del que estableix el RGPD, l’informem que les seves dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat de mantenir i complir la relació amb la nostra entitat, inclosa l’enviament de comunicacions en el marc de l’esmentada relació. Així mateix, les seves dades seran cedides en tots els casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els casos en què així ho autoritzi una norma a nivell de llei. En compliment del RGPD podrà exercir els seus drets ARCO davant Moliclara, S.L., amb domicili a Bonaplata, 51, Ent.3a 08034 – Barcelona, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació que l’acompanya, està subjecte al deure de secret i s’adreça únicament al seu destinatari. En el cas que no fossis el destinatari, et demanem que ens ho comuniquis i que no comuniquis el teu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

El prestador de serveis de la societat de la informació ha de tenir en compte que, a més de la informació que facilita als destinataris del servei a través de la seva “Política de Privacitat”, ha de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives obligatòries, com, sense limitació ni exclusió, les condicions generals de contractació, propietat intel·lectual i industrial, les condicions d’ús del lloc web i les responsabilitats al respecte, o el que la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic puguin establir en qualsevol altra disposició fora de l’article 10 de la mateixa o fins i tot completar la informació que, en relació amb el mateix, sigui necessària.