Termes i Condicions

I. TITULAR I OBJECTE

El titular de la pàgina web www.fincalanoguera.com és MOLICLARA, S.L. amb domicili social en Cl. Bonaplata, 51 Ent. 3a de Barcelona amb CIF: B64421860, dedicada a la venda de nous, inscrita en el Registre mercantil de Barcelona, tom 39390, foli 71, fulla B343628.

Per la present, es pretén regular les condicions d’ús i accés al lloc web, així com de les responsabilitats derivades de la seva utilització.

D’ara endavant ens referirem a la pàgina web com fincalanoguera.com

L’ús i/o utilització de fincalanoguera.com atribueix la condició d’usuari, qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció les condicions generals que en aquest document se citen fincalanoguera.com donarà la possibilitat als usuaris d’accedir als serveis, que concerneix l’objecte social de fincalanoguera.com, i solament a aquest objecte com és la venda en línia de nous.

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l’extinció de la societat MOLICLARA, S.L. o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida, voluntària o necessària suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera etc.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

fincalanoguera.com disposa del número de telèfon 93 204 85 11 així com l’adreça de correu electrònic info@claranuts.com on l’usuari podrà resoldre els dubtes que se li presentin.

II. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

Les condicions d’accés a fincalanoguera.com estan subscrites a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, prohibint-se expressament qualsevol classe d’actuació que pogués anar en perjudici de fincalanoguera.com o de terceres persones físiques i/o jurídiques.

fincalanoguera.com no exigeix donar-se d’alta en el seu web per a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió.

L’usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent i correcte de quanta informació o contingut tingui accés bé a través de la nostra web o d’altres webs adjuntes a fincalanoguera.com i tot això sota el principi de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

Queda totalment prohibit copiar, reproduir, distribuir, cedir o modificar el contingut de la nostra web sense el nostre consentiment per escrit.

L’usuari/client ha de complir els drets de propietat intel·lectual i industrial que afectin la nostra web, fincalanoguera.com

L’usuari/client de la nostra web fincalanoguera.com, ha d’usar i conservar un nom d’usuari i una contrasenya en virtut de les següents clàusules:

Podrà triar una nom d’usuari i clau d’accés pròpies, però no podrà usar noms que siguin coincidents amb marques comercials, denominacions socials, noms de persones rellevants públiques o privades, pseudònims famosos, rellevants, o de reconegut prestigi, denominacions malsonants i qualsevol expressió, nom o denominació que vagin contràries a la llei moral.

En qualsevol cas fincalanoguera.com es reservarà el dret d’eliminar o denegar aquests noms d’usuaris en el cas que s’entengui que compleix alguna de les excepcions relatades en aquest paràgraf.

L’usuari/client de fincalanoguera.com es compromet a no facilitar el seu nom i clau d’accés a tercers, amb la finalitat de no incórrer en responsabilitats per l’ús fraudulent d’aquestes dades.

En cas de pèrdua o robatori, ha de comunicar pels canals que anteriorment es van citar a fincalanoguera.com aquesta pèrdua perquè com més aviat millor puguem inutilitzar l’ús d’aquest nom i clau.

fincalanoguera.com queda exonerada de tota responsabilitat per l’ús fraudulent i/o la falta de diligència que faci l’usuari del seu nom d’accés i clau d’accés, qualssevol que siguin els danys o perjudicis.

III. DRETS I OBLIGACIONS DE FINCALANOGUERA.COM
fincalanoguera.com pot suspendre temporalment el servei de la seva pàgina web sense previ avís per a totes aquelles accions que consideri oportunes realitzar i que comportin per raons tècniques aquesta suspensió.

D’igual forma podrà eliminar, bloquejar i/o suspendre tant els accessos com els comentaris d’usuaris quan aquests no s’avinguin a l’ús lícit que es pressuposa i no s’enquadrin dins de la legalitat vigent.

D’igual forma aquestes eliminacions i bloquejos podrien ser duts a terme amb la finalitat de prevenir possibles usos il·lícits segons el criteri de fincalanoguera.com

IV. CONTINGUTS DE FINCALANOGUERA.COM
fincalanoguera.com s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris enviats o difosos a través de la seva pàgina web, domini, correu electrònic o portal ni respondrà de l’ús que el client i/o usuari realitzi amb aquesta informació.

V. COMANDA
La comanda es tramitarà i realitzarà a través de la web fincalanoguera.com i únicament quedarà reflectit i acceptat quan el pagament es realitzi i pugui ser comprovat per fincalanoguera.com

El preu d’un article en una comanda es mantindrà per un màxim de 3 dies, podent canviar en funció de la política de preus de fincalanoguera.com

Els articles que no estiguin en estoc, bé no apareixeran o no es podrà efectuar comanda sobre ells, podent si el client així ho estima posar-se en contacte amb fincalanoguera.com pels canals habilitats per a conèixer el temps de reposició si aquesta fos realitzable.

Qualsevol incidència que ocorri després de la realització de la comanda amb els articles sol·licitats, se li comunicarà al client al més aviat possible.

En el cas de disconformitat, el client podrà cancel·lar la comanda i se li reemborsarà la quantitat a través del mètode de pagament utilitzat en realitzar la comanda.

En el formulari de compra quedarà reflectit el lloc al qual caldrà enviar els articles comprats. Si la comanda és efectivament realitzat a partir de les 16:00h, es començarà a tramitar pel personal de fincalanoguera.com l’endemà. Per a això haurà d’estar degudament acreditat el pagament d’aquesta comanda. En cas que fincalanoguera.com no pugui acreditar aquest pagament amb caràcter general la comanda no serà processat i romandrà en espera com si no estigués efectuat.

Una vegada comprovat el pagament per fincalanoguera.com, s’enviarà una factura al lloc d’enviament de la comanda, junt o per separat de la comanda.

Si fincalanoguera.com tingués sospites de delicte en la compra d’un article o bé davant els dubtes pel procediment de compra dut a terme per l’usuari/client pot dur a terme la cancel·lació d’aquesta comanda de manera unilateral.

VI. DEVOLUCIONS
POLÍTIQUES DE DEVOLUCIÓ

Si no queda satisfet amb les peces adquirides, el termini màxim per a realitzar devolucions és de 14 dies naturals a partir de la recepció de la comanda.

En el cas de detectar-se que el producte ha estat usat, manipulat o danyat per negligència o un altre factor, no s’acceptarà la devolució del producte. Els articles que hagin estat comprats personalitzats i/o gravats amb nom, foto o qualsevol que sigui el mètode de personalització no podran ser mai retornats ni canviats.

Tots els nostres productes s’envien en perfecte estat, havent passat una rigorosa prova de qualitat. En el cas que en rebre el producte s’observi algun defecte, s’ha d’informar al més aviat possible per a realitzar la substitució immediatament. Davant l’eventualitat de realitzar la devolució sense informar prèviament de l’estat del producte, no s’acceptarà la devolució de la peça.

RECOMANEM revisar minuciosament tots els productes abans de realitzar la devolució, per a assegurar-se que tot torna en perfecte estat perquè puguem procedir a la seva devolució.

Si el pagament de la comanda ha estat efectuat amb targeta de crèdit o compte PayPal, reemborsarem l’import del producte en la targeta o compte PayPal amb la qual es va realitzar el pagament.

El cost de la devolució és gratuït.

Procediment de devolució
El client pot retornar l’article a través de qualsevol mitjà admès en dret, entre els quals es troben els següents:
A. Telefoni’ns al 93 204 85 11 o enviï’ns un mail a info@claranuts.com o posi’s en contacte en l’adreça postal: Cl. Bonaplata, 51 Ent. 3a, 08034, Barcelona, per a sol·licitar la devolució o canvi. El nostre horari és de L-V de 8.30 a 16.30h

Enviarem al transportista a recollir el paquet. L’enviament d’aquesta devolució, serà feta a través de l’empresa de transport que fincalanoguera.com li indiqui tret que el client indiqui el desig d’usar el seu propi transportista sempre que notifiqui a fincalanoguera.com per a poder notificar la recepció de l’enviament.

També poden lliurar-se els productes a retornar en el nostre magatzem de Nuviana, previ avís al nostre servei d’atenció al client perquè puguem avisar al magatzem del procés de devolució.

B. Has d’incloure en la devolució, l’article, les caixes i bosses i el certificat de garantia que acompanya a cada article, i ha de ser l’original en tots els casos.
C. Una vegada rebut el paquet i verifiquem que figura el descrit en l’apartat B, ens posarem en contacte amb tu enviant un email de confirmació o et trucarem per telèfon per a donar la conformitat o no a la teva devolució.

VII. PREUS

Tots els nostres preus inclouen IVA, vigent a cada moment, i són vàlids en el moment en què ocorren.

En el cas que ens sol·liciti algun producte que no es troba en estoc, procedirem a la notificació al client amb l’opció de cancel·lar de manera immediata la comanda amb la devolució íntegra a través del mateix mètode des del qual s’hagi realitzat el pagament, o bé substituir per un producte de similars característiques, sempre a elecció del client.

A causa dels períodes de collita i a la recol·lecció de cada temporada, les nostres nous poden estar disponibles amb diverses referències, variant el seu preu depenent del calibre i l’estoc disponible. La referència del producte en la web variarà en funció de l’estoc disponible de l’article.

Les despeses que comporta la compra d’un article en fincalanoguera.com queda especificat en l’apartat corresponent a transport. Podent variar en funció de la política que fincalanoguera.com marqui a cada moment. En qualsevol cas, l’usuari/client sabrà per endavant i en cada article el cost d’aquest transport, així com el cost de qualssevol que siguin els requisits per a enviar al lloc designat per aquest usuari la seva venda.

VIII. TRANSPORT I TERMINIS DE LLIURAMENT
fincalanoguera.com enviarà les comandes al més aviat possible en un termini que va des dels 2 a 4 dies laborables per a una comanda estàndard des del moment en què aquesta comanda estigui pagat, considerem dies laborables de dilluns a divendres, exceptuant els festius oficials marcats en el calendari oficial per a la ciutat d’Osca.

No obstant això quan aquest termini no es pugui complir, fincalanoguera.com es posarà en contacte amb el client per a fer-li arribar la data nova de lliurament i demanarà la seva conformitat per a efectuar-la en una nova data podent cancel·lar-se de manera immediata.

Disposem dels següents mètodes d’enviament:
– ENVIAMENT A domicili: Rebràs la teva comanda en l’adreça d’enviament que ens facilitis en la teva comanda. Des del moment en què rebis la confirmació d’enviament, passaran a lliurar-ho l’endemà.

Els terminis de lliurament segons la ubicació serà el següent:
– Article en magatzem central: Enviament en 1 – 3 dies després de reflectir-se el pagament.
– Article en magatzem secundari: Enviament en 1-3 dies després de reflectir-se el pagament.
– Article personalitzat: 3-4 dies després de la comanda.
– Articles sense estoc: 15 dies, sempre avisant al client i mantenint el contacte per a conèixer l’estat del seu paquet.
– ENVIAMENT A OFICINA DE CORREUS: S’enviarà la teva comanda a l’oficina de Correus que triïs, des del moment en què rebis la confirmació d’enviament (veure temps en part superior) estarà disponible en 48/72h en l’oficina.

El cost de l’enviament és de 4,95€ sempre que l’import de la comanda sigui inferior a 60€. A partir d’aquesta xifra, el transport serà gratuït. Aquesta norma és vàlida per a tota la península i Balears. Per a Balears, el cost de l’enviament és de 8,95€ en cas de ser inferior a 60€.

Actualment realitzem enviaments de comandes a Espanya Peninsular, Balears i territoris dins de la UE.

En períodes de campanyes els temps de lliurament es poden demorar a causa de l’alt volum de comandes.

En qualsevol cas fincalanoguera.com no tindrà responsabilitat en el no lliurament en temps i lloc de la comanda del client quan aquesta sigui per causes alienes a fincalanoguera.com

El client haurà de signar l’albarà de lliurament que el transportista li mostri donant la seva conformitat al lliurament.

Per a esmenar errors en el lliurament, el client haurà de fer constar en l’apartat d’observacions de l’albarà de lliurament la no conformitat respecte a la mercaderia, envàs o una altra anomalia que detecti en el lliurament.

Així mateix, fincalanoguera.com es reserva el dret a recuperar un article en cas d’impagament d’aquest.

IX. FUR I LEGISLACIÓ
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Així mateix, com a entitat adherida a Confiança En línia i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades i protecció de menors, l’usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de Confiança En línia (www.confianzaonline.es).

L’Usuari/Client, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.